Executive Summary (Rezime) jeste „kapija“ biznis plana, dokument čiji je cilj da privuče pažnju čitaoca i dâ mu do znanja zašto bi trebalo da pročita ceo biznis plan. Često se smatra najznačajnijim dokumentom celog seta poslovne dokumentacije. Govori o tome na kojoj se poziciji firma trenutno nalazi, gde želiš da je odvedeš i zašto će ta poslovna ideja biti uspešna. Rezime bi trebalo da istakne prednosti celokupnog plana, pa se najčešće savetuje da se ovaj dokument piše na kraju, ali će u predstavljanju dokumentacije on biti na prvom mestu.

Sa praktične tačke, rezime ne treba da bude duži od jedne strane i na njemu bi trebalo da se nađe suština cele poslovne ideje, tj. biznis plana. Sažimanje celokupne poslovne dokumentacije (biznis plana), koja je često na desetinama strana, na samo jednu stranu zahteva veliki napor i veoma temeljno razmišljanje, koje treba da rezultira definisanjem onoga što je najvažnije i odbacivanjem onoga što je nebitno ili samo malo manje važno.

Kada jednom razviješ Executive Summary, razvićeš i bolju predstavu o suštini sopstvenog biznisa i naučićeš da bolje pripovedaš o svom poslu.

Ukoliko si u potrazi za investicijom, ovaj dokument mora da bude ubedljiv i uverljiv, a njegov osnovni element jednostavno, koncizno i relevantno objašnjenje čime se bavi firma.

Kako se piše Executive Summary?
 • Dokument se sastoji od jedne stranice teksta i izdvojenih potcelina, u kojima ističeš glavne poruke i navodiš ključne podatke. Ove potceline su uglavnom finansijski grafikoni, investicioni zahtev, ostale metrike, misija i slično.
 • Važnost prvog pasusa – potrebno je da na jednostavan i razumljiv način predstaviš čime se bavi tvoja firma.
 • Isticati prednosti poslovne ideje – ukoliko je glavna prednost u npr. sjajnom timu ili se ponudom na jedinstven način rešava neki tržišni problem, to su tačke koje treba da istakneš.
 • Isticati ono što je jedinstveno u vezi sa poslovnom idejom – da li postoje elementi koji su jedinstveni u vezi sa idejom i koji prave razliku? Odgovori na sledeća pitanja, i ukoliko postoji nešto što tvoju ideju ističe, neka se to nađe u ovom dokumentu: da li postoje neka specijalna poslovna partnerstva?, da li već postoje klijenti i tržišna trakcija?, da li poseduješ patente ili specifična tehnološka rešenja?, da li je marketing plan po nečemu poseban?
 • Uvek prilagodi dokument publici koja ga čita.
 • Uvrsti u Executive Summary neke od ključnih elemenata prezentacije (pitch deck-a):
  o tržišnu potrebu ili problem koji rešava poslovna ideja;
  o rešenje, tj. način kako se taj problem rešava;
  o veličinu tržišta – tržišni potencijal;
  o konkurenciju;
  o tim;
  o finansijski rezime;
  o ključne momente za razvoj poslovanja.
 • Zašto baš sada – potrebno je da jasno objasniš zašto je baš sad vreme da čitalac (investitor) reaguje. Ovaj efekat će tvoj dokument učiniti pravovremenim i pokazaće da je sada pravi trenutak za reakciju. Ukoliko ovaj efekat izostane, velika je verovatnoća da neće pridobiti pažnju čitalaca.