Ukoliko preduzetnik želi da za razvoj svog poslovnog poduhvata traži finansiranje ili strateške partnere, potrebno je da ima pripremljen celokupan set poslovne dokumentacije koja će njegov biznis predstaviti na pravi način, i u skladu sa očekivanjima i standardima druge strane.

Set dokumenata mora da bude adaptiran za razne situacije i stadijume komunikacije sa potencijalnim investitorima i strateškim partnerima. Konkretno će nekad postojati potreba da se biznis predstavi u pola minuta, ponekad u formi prezentacije od 10ak minuta, ponekad će postojati mogućnost da se samo mejlom pošalje dokument na jednoj strani, a krajnji poželjan ishod su situacije u kojima se detaljno predstavlja biznis i u kojima započinju poslovni pregovori.

Dokumentacija mora da bude konzistentna, razne forme moraju da budu usalgašene i da proističu jedna iz druge. Potrebno je i da dokumentacija bude fleksibilna i da pruža mogućnost da se adaptira specifičnostima sagovornika.

Nivoi komunikacije

Komunikacije između preduzetnika i potencijalnih investitora odvijaju se na tri podjednako bitna nivoa.

Emocionalni – Kada je reč o investiranju u startup-e, često će se čuti da investitori prvenstveno ulažu u ljude, a ne u poslovne ideje. Zato je bitno da pokažeš kvalitete svoje ličnosti, energiju, da demonstriraš vrednosti, uverenja i stavove, pokažeš stanje duha i dokažeš da si upravo ti taj u koga treba investirati.

Racionalni – Mogućnost da se posao realizuje zasniva se na nekim veštinama i profesionalnom odnosu prema radu, pa treba da prikažeš te veštine i poslovna/profesionalna znanja.

Finansijski – Na kraju, cilj komunikacije sa investitorima jeste donošenje finansijskih odluka sa konsekvencama na obe strane, tako da se komunikacija velikim delom ipak odnosi na vrlo preciznu matematiku.

Poslovna dokumentacija

Očekivanja

Kada doneseš odluku da tražiš investitore, doneo si jednu od najvećih odluka u poslovnom (a verovatno i privatnom) životu. U tom trenutku treba da ti bude jasno da se tvoja očekivanja suočavaju sa očekivanjima druge strane i da se put do uspešnog pronalaska investitora zasniva na usaglašavanju tih očekivanja i da svi procesi predstojećih komunikacija podrazumevaju različite nivoe komunikacije.

Tvoj cilj ne treba da bude samo pronalazak novca, već da pronađeš pametan novac, kompatibilne i kompetentne investitore. Za tebe kao preduzetnika najbolje je da pronađeš investitora koji poznaje oblast poslovanja, koji ima iskustva u toj oblasti i koji svojim kredibilitetom i mrežom poslovnih kontakata može da doprinese uspešnom razvoju tvog biznisa. Poželjno je i da investitor ima prethodna iskustva sa upravljanjem biznisom kako bi doprineo uvećanju i skaliranju poslovne operacije.

Očekivanja investitora su da napravi dobru i profitabilnu investiciju. Da bi investicija bila takva, očekuje se da tim u koji ulaže bude kompetentan, da ima veštine i mnogo energije, da poslovna ideja ima veliki tržišni potencijal, da biznis model bude formulisan i profitabilan, i slično.

Na preseku očekivanja preduzetnika i investitora nastaju priče o uspehu.