Pomoć u planiranju i pokretanju poslovanja: upoznaćeš najmodernije alate koji se koriste za planiranje uspešnog poslovnog poduhvata. Odgovorićeš na brojna važna pitanja i razumećeš načine kako se gradi uspešan biznis.

Šta je potrebno za pokretanje biznisa

Karakteristika svakog preduzetnika je da ima dobro oko da prepozna poslovnu priliku i da je dovoljno brz i odlučan da tu priliku iskristi…

1

Predstavljanje biznis plana

Ukoliko preduzetnik želi da za razvoj svog poslovnog poduhvata traži finansiranje ili strateške partnere, potrebno je da ima pripremljen celokupan set poslovne dokumentacije…

3

O Finansiranju

Najčešći način finansiranja biznisa u celom svetu jeste zaduživanje. Ovakvo finansiranje se može nazvati konvencionalnim i zasniva se na kreditima i drugim dugovnim instrumentima (kreditne kartice, dozvoljena prekoračenja i dr.)…

2

Business Canvas Model

Ključ svakog uspešnog poduhvata je biznis model na kome se on zasniva. Biznis model se tiče načina kako tvoja organizacija kreira i isporučuje vrednosti i kako dolazi do novca. Biznis model treba da…

4

Poreski i pravni aspekti

Kada postoji prava poslovna ideja, dobar tim i kada se radi ono što se voli uvek će se pronaći način da se to i uradi. Poslovanje u Srbiji nije naj jednostavnije, ali svakako nije ni naj komplikovanije na planeti.