Svi ostali preduzetnici, koji smatraju da su u stanju da vode poslovne knjige, kojima to ne otežava poslovanje, koji za to pronađu računicu ili moraju to da rade, imaju mogućnost (po gorenavedenom Zakonu) da vode poslovne knjige u sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva. Naredni redovi odnose se na scenarije u kojima se preduzetnik opredeljuje za prosto knjigovodstvo.

Po Zakonu se za knjigaše nivo obaveza prema državi određuje na osnovu dobiti preduzetnika, a vođenje poslovnih knjiga omogućava da se ta poslovna dobit i evidentira. Ukoliko se opredeliš za ovaj režim, upravo zato postoji obaveza vođenja knjiga – da biste i ti i država znali koliko si joj dužan.

Iako regulativa ne predviđa obavezu da preduzetnik ima knjigovođu, to ti svakako preporučujemo, jer vođenje poslovnih knjiga traži dodatni napor i administriranje, pa imaš manje vremena da se posvetiš onome što u stvari radiš.

Preduzetnik sâm, ili uz nečiju stručnu podršku, treba da isplanira celo svoje poslovanje, pa i da odmeri koristi i nedostatke poreskih režima. Odluka da se opredeliš za jedan od dva poreska režima, u kojima se vode knjige, treba da zavisi od proračuna prihoda od poslovanja, scenarija kalkulacija troškova, pa čak i od poslovnog modela.