Sledeća česta situacija u kojoj kao preduzetnik možeš da se nađeš jeste prilika da svoj proizvod ili poslovnu ideju predstaviš u formatu prezentacije koja može da traje od 3 do 10 minuta. Ove situacije se najčešće dešavaju na konferencijama, takmičenjima, demo-danima i sl. Treba da budeš svestan da je publika tada uvek brojnija i da u prvom redu najčešće sede investitori ili profesionalci koji stvarno mogu da ti pomognu u razvoju biznisa ili da ulože u tvoj biznis.

Slično kao i kod elevator pitch-a, i ovde je cilj da zainteresuješ slušaoca i pridobiješ njegovu pažnju kako bi dobio šansu da sa njim zakažeš sastanak ili razgovor.

Ovaj format dokumenta već ti daje mogućnosti manevrisanja, pa je moguće napraviti nekoliko verzija dokumenta, u zavisnosti od procene vremena kojim ćeš raspolagati za prezentovanje, u zavisnosti od publike ili poznavanja preferencija konkretnog slušaoca, ili u zavisnosti od toga da li ćeš verziju dokumenta slati mejlom ili ćeš imati govornu prezentaciju.

Prezentacije treba da imaju od 10 do 15 slajdova. To je, naravno, samo okvir, ako ti treba nekoliko slajdova više – napravi ih, ali uvek vodi računa o vremenu. Prezentacija treba da ispriča jasnu i preciznu priču o tvojoj ideji, i uvek treba da ti bude na umu da publika (najčešće investitori ili biznis profesionalci) ima veoma specifične preferencije, pa uvek više vole da slušaju o praktičnim i poslovnim aspektima ideje, nego o tehničkim specifikacijama i detaljima.

Predlog strukture prezentacije
 • Uvod – Brza, jasna i laka za pamćenje – jedna rečenica, koja je sažetak tvoje vizije/ideje/proizvoda. Ovde se mogu koristiti elementi ili veći deo elevator pitch-a.
 • Tim – Istakni ključne detalje i glavne kompetencije celog tima, navedi njihova najrelevantnija prethodna iskustva i pokaži da su baš oni pravi tim. Ukoliko imaš savetnike, poput nekih iskusnih ljudi iz industrije, navedi ko su.
 • Tržišna prilika – Koliko je identifikovano tržište (geografski i/ili po broju potencijalnih korisnika), kolika je ukupna procenjena vrednost tržišta, gde se na tom tržištu nalazi tvoja ideja, da li je u pitanju neka tržišna niša, objasni ko su kupci, koji su megatrendovi, potencijali za rast tržišta i prilike?
 • Definicija problema ili potreba koja se zadovoljava – Jasno definisanje problema/potreba i ko su ciljne grupe koje imaju te probleme/potrebe.
 • Kako tvoj proizvod rešava taj problem, šta je rešenje?
 • Opis rešenja – proizvoda ili usluge (ovde može doći demo) – Ispričaj priču o svom kupcu i pokaži kako i zašto kupci vrednuju tvoj proizvod.
 • Trakcija – Dosadašnji progres, šta je do sada urađeno, da li postoje kupci i/ili neka svedočenja korisnika o vrednosti proizvoda, da li je razvijen prototip, kako je do sada izgledao razvoj i koje su ključne faze, da li postoje partnerstva?
 • Poslovni model (prihodni model) – Kako praviš novac i odakle dolazi, koji je cenovni model, koje su osnovne metrike, kako se monetizuje?
 • Marketing i dalji razvoj – Kako izgleda marketing plan, na koji način planiraš da pridobiješ nove mušterije, kako ćeš postići rast, kako ćeš prodavati proizvod, da li se tvoj pristup razlikuje od drugih?
 • Konkurencija – Koja rešenja trenutno postoje na tržištu, kako su pozicionirana, koje su njihove i tvoje prednosti i mane? Da li postoji jedinstvena prednost, da li imaš strategiju za konkurentsko pozicioniranje?
 • Finansije – Napravi finansijske projekcije za narednih nekoliko godina i projekcije povraćaja investicija. Navedi ključne pretpostavke u vezi sa troškovima, tržišnim udelima, stopama profita i navedi ostale metrike relevantne za tvoj biznis.
 • Investicioni zahtev – navedi koliko novca tražiš, za šta planiraš da ga upotrebiš (plate osnivača, proširenje tima, kupovina opreme, marketing i prodaja) i kojom dinamikom planiraš da ga investiraš. Daj predlog koliki udeo u firmi nudiš za tu investiciju. Ko te je do sada finansijski podržao? Probaj da predstaviš potencijalnim investitorima jasan plan njihovog izlaska iz biznisa.