Za bavljenje preduzetništvom je suštinski bitno da se prepozna kada ustvari ideja predstavlja poslovnu priliku. Okruženje je danas toliko puno informacija, a mladi ljudi su toliko kreativni da ideja ima na pretek.

Pitanje bavljenja preduzetništvom nije pitanje imanja ideje, već dovođenja te ideje do nivoa realizacije, odnosno puta koji je potrebno preći od trenutka kada imate ideju do trenutka kada ste napravili i počeli da prodajete proizvod koji je na njoj zasnovan.

Ideje su precenjene, bitna je realizacija; a da bi put do realizacije bio lakši i dobro promišljen, potrebno je da poslovna ideja ustvari predstavalja poslovnu priliku.

Znaćete da li je to tako, kada odgovorite na sledeća pitanja:

  • Da li se idejom ili rešenjem dodaje vrednost potencijalnim kupcima, tj. da li rešenje podrazumeva bolji/jednostavniji/jeftiniji – unapređen – način realizacije potreba ili rešenja problema?
  • Da li poslovna ideja odgovara na problem ili potrebu koju neko stvarno ima i da li je spreman da za to plati?
  • Da li je to ideja koja može da adresira dovoljno veliko tržite da bi bila isplativa i da li je profit dovoljno velik da bi kompenzovao trud?
  • Da li je to prava ideja kojom želite da se bavite i da li je pravo vreme za tako nešto?

Leave a Comment