Planiranje je ključno za svakog preduzetnika. Planiranje ustvari daje pravac i smisao poslovnim aktivnostima, omogućava vam da iz relativne udobnosti svoje sobe ili kancelarije prođete sve detalje, razmislite o pametnoj upotrebi resursa sa kojima raspolažete i o svim aktivnostima koje treba da sprovedete da biste ostvarili poslovne ciljeve.

Zapamtite da se u biznisu najčešće prave greške koje su mogle biti izbegnute, što je u direktnoj vezi sa procesom planiranja.

Ishod procesa planiranja mogu, a ne moraju da budu pisani dokumenti, jer mnogo je bitniji misaoni proces planiranja nego sami dokumenti. Uostalom, poznati general i lider savezničke vojske u Drugom svetskom ratu, jednom prilikom kada su ga pitali zašto toliko odstupa od zacrtanih planova, rekao je da su planovi ništa, ali je zato planiranje sve! Sigurno je mislio na to kako je planiranje dinamičan proces, kako se pretpostavke na kojima se zasniva poslovno planiranje veoma često menjaju, pa je mnogo bitnije da se stalno planira i prilagođava, nego da se drži pisanih planova.

Za preduzetnike je karakterističan entuzijazam i brzo delovanje, usled čega ponekad deluju nepromišljeno i propuštaju da vide neke ozbiljne izazove i prepreke sa kojima će se suočiti. Upravo zato preduzetnici moraju posebno veliku pažnju da posvete procesu planiranja. Ono treba da im postane navika i redovna funkcija.

 

Leave a Comment